PRAZA NOS CURSOS

As persoas cursillistas non abonadas (nenos ou adultos) deben pagar a taxa correspondente antes do día 25 de cada mes para asegurar a continuidade no curso nos días e horas nos que está anotados.

Despóis de esa data non se asegura que poidan dispoñer da praza, xa que pode ser ofertada a persoas en lista de espera.

É importante que as persoas que vaian causar baixa nos cursos o mes seguinte, o comuniquen previamente na instalación para poder dispoñer da praza para outros usuarios.