Aviso legal

Aviso legal

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é Barbatana, S.L., con domicilio a estes efectos de notificación en Barbatana s.l. B-15.604.432 - Rúa Real, nº 23 - C.P: 15.900 Padrón - A Coruña. Para calquera tipo de cuestión relativa á páxina podes contactar por este correo electrónico: info@barbatana.es

2.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISPRUDENCIA COMPETENTE

Calquera aspecto relacionado coas presentes Condicións de uso e este sitio web, quedan suxeitos á lexislación española e aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.