Normas ximnasio

  • 1. - É obrigatoria a utilización de roupa e calzado deportivo.
  • 2. - É obligatoria utilización de unha toalla individual que evite o contacto do corpo cas superficies dos bancos.
  • 3.- Ó traballar con pesos libres, non está permitido deixar caer as barras ou
  • 4.- Está prohibido cuspir ou mexar no vaso, así como masticar chicle.
  • 5.- O usuario debe asequrarse de coñecer o funcionamento das máquinas e a idoneidade das cargas a realizar. De non estar seguro debe solicitar asesoramento. Consultar o horario do monitor.
  • 6.- En caso de traballar con pesos libres é recomendable contar ca colaboración de algún axudante.
  • 7.-Non está permitido o acceso a menores de 14 anos.