Normas piscina

 • 1. - Está prohibido o acceso á zona de baño con roupa ou calzado de rúa.
 • 2. - É obriqatorío o uso de gorro de baño e chanclas limpas sen excepción. Recoméndase o uso de gafas de natación e albornoz ou toalla.
 • 3.- É obrigatorio ducharse antes de entrar no vaso.
 • 4.- Está prohibido cuspir ou mexar no vaso, así como masticar chicle.
 • 5.- Non se permite a utilización de material como colchonetas, flotadores, aletas, gafas de cristal, etc. sen a autorización expresa do persoal da instalación.
 • 6.- Evitaránse os obxectos coma cadeas, reloxos, pendentes ou calquera outros que poidan provocar accidentes na auga.
 • 7.- Está prohibido saltar á auqa de calquera xeito, a excepción dos grupos de aprendizaxe por indicacións do profesor.
 • 8.- Está prohibido sentarse nas corticeiras, dar caladas ou realizar calquera outra actividade perigosa.
 • 9.- Está prohibido correr polos vestiarios e a praia.
 • 10. - Os menores de 12 anos deberán estar acompañados de un tutor ou persoa responsable cando vaian a nadar por libre.v
 • 11. - Os bañistas deberán utilizar a pista asignada, nadar sempre pola parte dereita da pista e tratarán de non estorbar ós demáis usuarios.